Vart tredje år anordnar föreningen ett nordiskt processrättsmöte i något av de nordiska länderna. Det senaste mötet anordnades i Tromsø, Norge, den 17–18 augusti 2018. Nästa möte – det femtonde i ordningen – anordnas på Island den 20–21 augusti 2021. Mer information om det mötet kommer att publiceras här.